CC 16 Fri Night Breakaway and Goat Tying

CC 16 Fri Night Breakaway and Goat Tying

CC 16 Fri Night Calf Roping and Steerwrestling

CC 16 Fri Night Calf Roping and Steerwrestling

CC 16 Fri Night Roughstock

CC 16 Fri Night Roughstock

CC 16 Fri Night Team Roping

CC 16 Fri Night Team Roping