17ENMU 5950718CCRR 90115 HR18CCRR 90407 - 8x1018CCRR 90429 LR18CCRR 9069618CCRR 9085318CCRR 90979 - 16x2418CCRR 9131918CCRR 91791 LR18CCRR 92545 LR18CCRR 9284818CCRR 9286318CCRR 9298318OC 7803018OC 7807018RC 80444 HR18TSU 8816718TSU 8882218TSU 8895718TSU 89115